Slåtter på Frästavallen

Stor uppslutning på årets slåtter. Drygt 20 personer slöt upp och på en timme så hade vi räfsat upp det slagna gräset, sedan fick vi åtnjuta fika i Ungdomsfondens fäbodstuga medan regnet föll utanför.